Στέγες Ξύλινες

Στέγη 251
Στέγη με τράβα και απλάνιστη τάβλα

 

Πίσω Αρχική