Στέγες Ξύλινες

Στέγη 246
Στέγη με τράβα και ξυλεία απλάνιστη

 

Πίσω Αρχική