Στέγες Ξύλινες

Στέγη 227
Στέγη με τράβα και τάβλα απλάνιστη

 

Πίσω Αρχική