Στέγες Ξύλινες

Στέγη 226
Στέγη με τράβα και τάβλα απλάνιστη

 

Πίσω Αρχική