Στέγες Ξύλινες

Στέγη 225
Στέγη με τράβα και τάβλα απλάνιστη

 

Πίσω Αρχική