Στέγες Ξύλινες

Στέγη 224
Στέγη με τράβα και τάβλα απλάνιστη

 

Πίσω Αρχική