Στέγες Ξύλινες

Στέγη 208
Στέγη με τράβα Φιλανδίας και τάβλα απλάνιστη

 

Πίσω Αρχική