Στέγες Ξύλινες

Στέγη 207
Στέγη με τράβα Φιλανδίας και τάβλα απλάνιστη

 

Πίσω Αρχική