Στέγες Ξύλινες

Στέγη 206
Στέγη με τράβα Φιλανδίας και τάβλα απλάνιστη

 

Πίσω Αρχική