Στέγες Ξύλινες

Στέγη 198
Στέγη με τράβα Φιλανδίας και απλάνιστη τάβλα

 

Πίσω Αρχική