Στέγες Ξύλινες

Στέγη 197
Στέγη με τράβα Φιλανδίας και απλάνιστη τάβλα

 

Πίσω Αρχική