Στέγες Ξύλινες

Στέγη 195
Στέγη με τράβα Φιλανδίας και απλάνιστη τάβλα

 

Πίσω Αρχική