Στέγες Ξύλινες

Στέγη 194
Στέγη με τράβα Φιλανδίας και απλάνιστη τάβλα

 

Πίσω Αρχική