Στέγες Ξύλινες

Στέγη 177
Κατασκευή ζευκτών με σύνθετη ξυλεία και πλανισμένη τάβλα

 

Πίσω Αρχική