Στέγες Ξύλινες

Στέγη 175
Κατασκευή ζευκτών με σύνθετη ξυλεία και πλανισμένη τάβλα

 

Πίσω Αρχική