Στέγες Ξύλινες

Στέγη 174
Κατασκευή ζευκτών με σύνθετη ξυλεία και πλανισμένη τάβλα

 

Πίσω Αρχική