Στέγες Ξύλινες

Στέγη 172
Στέγη με σύνθετη ξυλεία και πλανισμένη τάβλα

 

Πίσω Αρχική