Στέγες Ξύλινες

Στέγη 159
Ξύλινη στέγη με κατασκευή ζευκτών και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική