Στέγες Ξύλινες

Στέγη 158
Ξύλινη στέγη με κατασκευή ζευκτών και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική