Στέγες Ξύλινες

Στέγη 153
Ξύλινη στέγη με κατασκευή ζευκτών

 

Πίσω Αρχική