Στέγες Ξύλινες

Στέγη 072
Εμφανές κατασκευή με σύνθετη ξυλεία και ραμποτέ

 

Πίσω Αρχική