Στέγες Ξύλινες

Στέγη 071
Εμφανές κατασκευή με σύνθετη ξυλεία και ραμποτέ

 

Πίσω Αρχική