Στέγες Ξύλινες

Στέγη 070
Εμφανές κατασκευή με σύνθετη ξυλεία και ραμποτέ

 

Πίσω Αρχική