Στέγες Ξύλινες

Στέγη 069
Εμφανές κατασκευή με σύνθετη ξυλεία και ραμποτέ

 

Πίσω Αρχική