Στέγες Ξύλινες

Στέγη 068
Εμφανές κατασκευή με σύνθετη ξυλεία και ραμποτέ

 

Πίσω Αρχική