Στέγες Ξύλινες

Στέγη 067
Εμφανές κατασκευή με σύνθετη ξυλεία και ραμποτέ

 

Πίσω Αρχική