Στέγες Ξύλινες

Στέγη 066
Εμφανές κατασκευή με σύνθετη ξυλεία και ραμποτέ

 

Πίσω Αρχική