Στέγες Ξύλινες

Στέγη 065
Εμφανές κατασκευή με σύνθετη ξυλεία και ραμποτέ

 

Πίσω Αρχική