Στέγες Ξύλινες

Στέγη 050
Ξύλινη στέγη με τράβα Φιλανδίας και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική