Στέγες Ξύλινες

Στέγη 049
Ξύλινη στέγη με τράβα Φιλανδίας και τάβλα πλανισμένη

 

Πίσω Αρχική