Στέγες Ξύλινες

Στέγη 046
Ξύλινη στέγη με σύνθετη ξυλεία και ραμποτέ

 

Πίσω Αρχική