Στέγες Ξύλινες

Στέγη 015
Παράθυρο οροφής επάνω σε ξύλινη στέγη

 

Πίσω Αρχική