Στέγες Ξύλινες

Στέγη 013
Κατασκευή με Σουηδική ξυλεία, ραμποτέ και παράθυρο οροφής

 

Πίσω Αρχική