Στέγες Ξύλινες

Στέγη 012
Κατασκευή με Σουηδική ξυλεία, ραμποτέ και παράθυρο οροφής

 

Πίσω Αρχική