Στέγες Ξύλινες

Στέγη 010
Παράθυρο οροφής επάνω σε ξύλινη στέγη

 

Πίσω Αρχική