Στέγες Ξύλινες

Στέγη 006
Στέγη επάνω σε μεταλλική κατασκευή με τάβλα Σουηδίας και παράθυρα οροφής


 

Πίσω Αρχική