Κεραμοσκεπές

Κατασκευή με Ρωμαϊκά  κεραμίδια και παράθυρο οροφής

146

 

Πίσω Αρχική