Κεραμοσκεπές

Κατασκευή με Ρωμαϊκά κεραμίδια

128

 

Πίσω Αρχική